Zrozumieć duchowość monastyczną

Mikołaj Jastrzębski OSB jest mnichem tynieckim. Pochodzi z Siedlec, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Filozofię ukończył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, natomiast studia z zakresu teologii odbył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W opactwie tynieckim pełni funkcję podprzeora i mistrza nowicjatu. Szczególne zainteresowania wiąże ze sztuką i duchowością Wschodu.

Czytaj dalej