,,Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” – wykład w Bibliotece Głównej

W częstochowskiej Bibliotece Głównej miała miejsce lekcja historii dla młodzieży, dotycząca ,,Małego Oświęcimia”, czyli dziecięcego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Prelekcję wygłosiła Jolanta Sowińska-Gogacz z łódzkiego Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Temat, zdawać by się mogło, trudny, ale też nieco pomijany, a co za tym idzie – wymykający się z pamięci – mało kto

Czytaj dalej