10 grudnia Dniem Praw Człowieka

Wszystko zaczęło się 10 grudnia 1948 roku, w momencie podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od tego dnia corocznie na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, poświęcony orędownikom dążącym do zapewnienia ochrony praw własnych oraz innych ludzi. Wiele osób na całym świecie jest prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. W

Czytaj dalej