Pomagać, to dawać życie. Rozmowa z Ewą Lichterowicz

Pomagać trzeba i można. To oczywiste, ale już oczywistym nie jest, jak udzielać pomocy, by się nie spalić samemu, by mieć satysfakcję z pomagania i radość z otrzymywania. Zwłaszcza wówczas, kiedy mamy do czynienia z potrzebą długofalowego wsparcia. Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, w rozmowie o mądrym i skutecznym pomaganiu zwraca uwagę na

Czytaj dalej

Mądrość w pomaganiu – rozmowa z Ewą Lichterowicz

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, na co dzień pomagające osobom w kryzysie, w naturalny sposób włączyło się w pomaganie uchodźcom wojennym z Ukrainy. O tym, w jaki sposób CzCIK pomaga i jak tę pomoc organizuje mówi dyrektor placówki, Ewa Lichterowicz: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/Ewa_Lichterowicz.mp3]

Czytaj dalej

Relacje ponad wszystko – rozmowa z Ewą Lichterowicz

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, którego misją i ideą jest niesienie pomocy, prowadzi kilka placówek, z których korzysta przede wszystkim młodzież. Czy praca CTPS zmieniła się w czasie pandemii – o tym mówi gość Radia Fiat, Ewa Lichterowicz, dyrektor CTPS: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/EWA-LICHTEROWICZ-09_10_2020.mp3] Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej 42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 7B, tel/fax 34 363 97 54 biuro@cztps.eu

Czytaj dalej

O nowych sposobach terapii

„Nowe środki psychoaktywne – nowe sposoby terapii dla dzieci i młodzieży” to tytuł debaty edukacyjnej, która miała miejsce we wtorek 29 stycznia w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ulicy Rejtana 7 b. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Częstochowie, prowadzony przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, o którym wypowiadał się senator RP, Ryszard

Czytaj dalej

Światowy Dzień Trzeźwości

15 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Trzeźwości. Wpisując się w obchody tego dnia, w Częstochowie wiele placówek działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom zorganizowało wiele wydarzeń w formie „otwartych drzwi”. Promują one trzeźwość oraz zwracają uwagę na możliwości pomocy wszystkim dotkniętym problemem uzależnień. Wydarzenia odbywać się będą do 20 kwietnia. Jedną z

Czytaj dalej

Profilaktyka sposobem na pomaganie

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w swojej działalności nacisk kładzie – zgodnie ze swoją nazwą – na profilaktykę. Profilaktykę nie tylko w pogadankach, ale przede wszystkim w działaniu. Gościem Radia Fiat jest Ewa Lichterowicz, dyrektor CzTPS. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/01/EWA_LICHTEROWICZ_05_01_2018.mp3] Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Stop uzależnieniom i przemocy – 18.

Po wakacjach na antenę Radia Fiat powróciła audycja „Stop uzależnieniom i przemocy”. Gościem Radia Fiat jest Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/09/18-STOP-PRZEMOCY-I-UZALEZNIENIOM-23-WRZESNIA-2016.mp3] Kampania „Stop uzależnieniom i przemocy” na antenie Radia Fiat w każdy piątek po godzinie 12.10, powtórka po godz. 19.10. Program finansuje Urząd Miasta Częstochowy.

Czytaj dalej

Stop uzależnieniom i przemocy – 2.

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”. W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować

Czytaj dalej

Biegnij po trzeźwe życie

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej prowadzi na co dzień działalność wychowawczą, obejmując opieką dzieci i młodzież poprzez Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Świetlicę Socjoterapeutyczną “Ludki z Blaszanej Budki”, Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą “Przystanek Bardo”. W ramach programu „Biegnij po trzeźwe życie” Towarzystwo 6 września organizuje po raz kolejny Bieg im. Marka Kotańskiego. O

Czytaj dalej