Klasztor miejscem spotkania – rozmowa z Martą Sztwiertnią

Fundacja Chronić Dobro w opactwie Benedyktynów w Tyńcu jest kontynuatorką Benedyktyńskiego Instytutu Kultury, a celem Fundacji jest ratowanie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu, propagowanie duchowości benedyktyńskiej, promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem tynieckiego opactwa. O tym, jak czerpać z dziedzictwa wieków, mówi Marta Sztwiertnia, prezes Fundacji.

Czytaj dalej