Wybrano wykonawcę rozbudowy dwóch odcinków DK46

W obu przetargach najkorzystniejsze oferty złożyła firma Adac-Lewar. Rozbudowę trasy pomiędzy Lelowem i Nakłem wyceniła na prawie 51 mln zł, a odcinka Janów – Lgoczanka na ponad 53 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru ofert, do podpisania umów mogłoby dojść w czerwcu br. Tym samym w realizacji znalazłoby się prawie 15 km DK46.

Czytaj dalej

Są chętni do dokończenia prac związanych z realizacją autostradowej obwodnicy Częstochowy

W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty. Najniższą cenę zaproponowała firma Strabag, która wyceniła realizację zadania na 86 870 987,89 zł. Budżet GDDKiA na tę inwestycję to 109 625 177,61 zł. Złożone oferty zostaną przeanalizowane i ocenione. Przypominamy, że ruch pojazdów na tym odcinku trwa już od 23 grudnia 2019

Czytaj dalej

Kolejne inwestycje drogowe w województwie śląskim

Do najważniejszych przygotowywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach inwestycji w woj. śląskim należą m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, oraz odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Równie ważne komunikacyjnie są inwestycje z rządowego Programu

Czytaj dalej

Będzie bezpieczniej na DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada. Przekazanie placu budowy nastąpi w pierwszych dniach października br., a zakończenie inwestycji przewidziane jest w listopadzie 2022 r. Wykonawcą przebudowy, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz

Czytaj dalej

Bezpieczniej na DK91 w Rędzinach

W niespełna miesiąc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach wprowadziła nową organizację ruchu na ok. 2-kilometrowym odcinku DK91. Wyznaczone zostały lewoskręty, przeniesiono w nowe miejsce przejście dla pieszych budując w osi jezdni azyl i zmieniono geometrię zatoki autobusowej. Kosztem około 140 tys. zł zlikwidowano niebezpieczne miejsce i zwiększono bezpieczeństwo użytkowników drogi. Bezpieczniej dla

Czytaj dalej

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w siedmiu miejscowościach w woj. śląskim

W siedmiu miejscowościach województwa śląskiego podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Całość inwestycji powinna zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia przekazania terenu. Realizacja tej i przygotowywanych kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Zakres inwestycji W skład inwestycji wchodzi opracowanie dokumentacji

Czytaj dalej

Sygnalizacja świetlna na DK91 – będzie bezpieczniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę sygnalizacji świetlnych na DK91. Inwestycja dotyczyć będzie odcinka przebiegającego przez Witkowice i Kłomnice. Pomysł na budowę sygnalizacji świetlnej był inicjatywą poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidii Burzyńskiej. Jak się okazuje, modernizacja tego odcinka nie była w ogóle brana pod uwagę w pierwotnej wersji rządowego programu budowy

Czytaj dalej

11 chętnych do budowy MOP-ów na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach poinformowała o otwarciu oferty w przetargu na budowę Miejsc Obsługi Pasażerów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia. 29 maja ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na platformie zakupowej GDDKiA. Kosztorys GDDKiA wynosi 102 848 108,28 zł.

Czytaj dalej

Węzeł Częstochowa-Blachownia otwarty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom kolejną część autostrady A1. Od dzisiaj ruch pojazdów możliwy jest na odcinku Częstochowa-Blachownia. W sierpniu ubiegłego roku otwarto fragment o długości 33 km od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie). Od 23 grudnia kierowcy mogą korzystać również z węzłów – Częstochowa Północ i Częstochowa

Czytaj dalej

Kto wykona oświetlenie na częstochowskiej obwodnicy?

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły już oferty na wykonanie oświetlenia na węzłach częstochowskiej obwodnicy, w tym Częstochowa Północ i Częstochowa Jasna Góra. Ofertę z najniższą ceną, w kwocie prawie 4,5 mln zł, złożyło MR Instal Makowski z Łodzi, a najwyższą Elmontaż z Żywca na kwotę wynoszącą 7,8 mln zł. Na sfinansowanie zamówienia

Czytaj dalej