Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło z nowym projektem opiekuńczym

We wtorek 18 stycznia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało projekt socjalny, w ramach którego seniorzy, którzy byli dotychczas aktywni zawodowo w sektorze rolniczym, będą mogli spędzać emeryturę w opiekuńczych gospodarstwach rolnych zamiast w ośrodkach pomocy społecznej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk, uzasadniając potrzebę tworzenia opiekuńczych gospodarstw rolnych, zwrócił uwagę na fakt, że

Czytaj dalej

Powszechny Spis Rolny na finiszu

30 listopada zakończy się Powszechny Spis Rolny. Zebrane dane umożliwią m.in. analizę zmian polskiego rolnictwa przed, oraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Badanie jest obowiązkowe dla osób, które 1 czerwca bieżącego roku prowadziły działalność rolniczą. Odmowa udziału w spisie grozi grzywną. Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. W tym roku rozpoczęło się

Czytaj dalej

Trwa Powszechny Spis Rolny

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie 3 miesiące i obejmie ponad 1,5 mln gospodarstw w Polsce. Wyniki przeprowadzonego spisu umożliwią dokładne scharakteryzowanie rolnictwa krajowego. Poprzednie badanie odbyło się 10 lat temu. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Powszechny Spis Rolny umożliwia zyskanie danych, do

Czytaj dalej