94. rocznica ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym

„Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy” – tymi słowami rozpoczyna się nasz hymn narodowy, jeden z symboli państwowych, który pełni szczególną rolę w życiu całego narodu. Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Podczas pobytu w mieście Reggio był on świadkiem uroczystości przyłączenia miasta do świeżo

Czytaj dalej