Ks. prał. dr hab. Marian Duda zakończył pełnienie urzędu dyrektora Instytutu Teologicznego

Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) przestaje pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie, z dniem 1 września 2017 r. To był szczególny czas łaski wobec częstochowskiego środowiska teologicznego. Przez ten czas Wyższy Instytut Teologiczny

Czytaj dalej