80. rocznica utworzenia przez Niemców w Łodzi obozu koncentracyjnego dla dzieci

Jest takie miejsce w Łodzi, o którym milczały powojenne pokolenia. Przemilczane przez lata, dopomina się współczującej pamięci. Mowa o niemieckim obozie dla dzieci, utworzonym przy ul. Przemysłowej w Łodzi w 1942 roku. Obóz funkcjonował trzy lata. Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt został utworzony przez okupacyjne władze niemieckie 1 grudnia 1942 roku, a pierwsi mali więźniowie

Czytaj dalej