Konkursy KRUS – i dla dorosłych, i dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to instytucja, którą kojarzymy przede wszystkim z poborem składek i wypłatami świadczeń dla rolników, jednak KRUS prowadzi również działania prewencyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Działania te przynoszą efekty, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat liczba wypadków w gospodarstwach na terenie województwa śląskiego zmalała o

Czytaj dalej