Pielgrzymka Duchowej Adopcji

Na Jasnej Górze pod hasłem: „Okryci płaszczem Maryi” 7 września odbywała się trzecia Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uczestniczyli w niej przede wszystkim ci, którzy są zatroskani o los rodziny i podejmują codzienną modlitwę w obronie życia. Od wielu lat w to dzieło modlitewne włączają się małżonkowie z Zawiercia, Jolanta i Jerzy Kurasińscy: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1pielgrzymka_jolanta_jerzy_kurasinscy_07_09_19.mp3]

Czytaj dalej