Młodzi skrzypkowie kształcili swój warsztat

Taką okazję mieli 2 marca uczestnicy warsztatów skrzypcowych w ramach I Konkursu Skrzypcowego Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej oraz uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. Osoby zainteresowane warsztatami mogły brać w nich czynny lub bierny udział w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater. Warsztaty prowadził wykładowca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w

Czytaj dalej