Priorytety szwedzkiej prezydencji – komentarz europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

Prezydencja szwedzka, która objęła stery w Radzie 1 stycznia 2023 r., w najbliższych 6 miesiącach będzie musiała sprostać pilnym wyzwaniom, jakie stawia obecny kryzys energetyczny. Priorytetami będzie ścisłe monitorowanie rozwoju sytuacji na rynkach energetycznych i wdrażanie środków zaradczych, przede wszystkim celem obniżenia wysokich cen energii. Prezydencja szwedzka będzie prowadzić dalsze negocjacje trójstronne, czyli tak zwane

Czytaj dalej

Presja KE na przyjmowanie migrantów – komentarz europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

Komisja Europejska przygotowuje propozycję nowego Paktu o Migracji i Azylu, który będzie zawierał nowe zasady odnośnie relokacji uchodźców. Ministrowie siedmiu państw UE zaapelowali o racjonalną i sprawiedliwą propozycję, która przyczyni się do zmniejszenia, a nie zwiększenia migracji, bez przymusowej relokacji. Nowy Pakt o Migracji i Azylu ma być zaprezentowany jeszcze przed przejęciem przez Niemcy prezydencji

Czytaj dalej

Kolejny akt spektaklu o rzekomo łamanej praworządności – komentarz europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

Komisja Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego przygotowała wstępny raport, w którym oskarża Polskę o łamanie praworządności. To kolejny raz, kiedy rząd polski jest bezpodstawnie krytykowany za rzekome łamanie zasad państwa prawa. Autorzy projektu raportu nie tylko się mylą, ale i wkraczają w wyłączne kompetencje państw członkowskich. Po raz kolejny, do znużenia, Komisja Wolności Obywatelskich

Czytaj dalej