Krajowe Dni Pola

W sobotę 20 czerwca br., o godz. 11:00 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do Minikowa na oficjalne otwarcie Krajowych Dni Pola z udziałem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i komisarza Janusza Wojciechowskiego. Krajowe Dni Pola odbędą się 20-23 czerwca br. To unikalne w skali kraju wydarzenie, wpisuje się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje

Czytaj dalej