32. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę

20 listopada na Jasną Górę przybyła 32. Pielgrzymka Górników. Przypominano, że zwłaszcza w tym roku dostrzegliśmy jak ważny jest gaz, ropa, węgiel. Przedstawiciele różnych sektorów przemysłu wydobywczego i branży energetycznej prosili też za tych, którzy zginęli na „szychcie” i za ich rodziny. Podczas Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Matki Bożej, paulin o. Jan Zinówko, były

Czytaj dalej