KRUS dla rolników i ich dzieci przez cały rok

KRUS stara się objąć szczególną troską dzieci rolników. One w przeciwieństwie do swoich rówieśników w mieście, mieszkają, uczą się, bawią w warsztatach pracy swoich rodziców. KRUS organizuje w ciągu roku liczne konkursy, dofinansowuje pobyt na koloniach i wiele innych inicjatyw, które urozmaicają życie dzieci na wsi. O działaniach KRUS-u mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego

Czytaj dalej