Chodźmy wszyscy na roraty!

Roraty są tradycją nierozerwalnie związaną z okresem adwentu. Zwyczajowo odbywają się wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. W wielu parafiach praktykuje się jednak roraty wieczorne dbając, aby odbywały się po zmierzchu, ponieważ wieczorowa pora roratnich Mszy św. jest bardziej dogodna dla młodzieży szkolnej. W parafii archikatedralnej każdego wieczoru w roratach uczestniczy około pięćdziesięcioro dzieci. Spotkania

Czytaj dalej