Spotkanie z Ewangelią w WMSD

21 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie z Ewangelią w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uczestnikami spotkania kerygmatycznego byli chłopcy od pierwszej klasy szkoły średniej. Jaka tematyka była poruszana podczas spotkania? Mówi kleryk Maciej Szymczykiewicz: Kleryk Maciej Szymczykiewicz powiedział, że w kontekście grzechu bardzo ważne jest to, że Bóg jest miłosierny wobec grzesznika, ten jednak musi umieć

Czytaj dalej