Prawo czy bezprawie? Walka o media publiczne

W środę, 20 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, które z kolei powołały nowe zarządy spółek. TVP Info chwilę po godzinie 11 przestało nadawać sygnał – zarówno w telewizji naziemnej, jak i sieci internetowej. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski napisał na portalu

Czytaj dalej

Konferencja poświęcona prawnej ochronie najmłodszych

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się 17 listopada br. konferencja poświęcona krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. Wzięli w niej udział eksperci z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W sympozjum uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obrady toczyły się pod hasłem: „Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie”. –

Czytaj dalej

Rząd przyjął krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości powstał Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich. Program, przygotowany pod nadzorem wiceministra Marcina Romanowskiego, został (17 października br.) przyjęty przez Radę Ministrów. – Zatwierdzona przez Radę Ministrów w formie ustawy strategia określa działania na lata 2023-2026 . Gwarantuje najwyższe standardy ochrony dzieci przed przestępstwami. Jesteśmy

Czytaj dalej

„To hołd dla wszystkich krzywdzonych dzieci” – rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim

„Ustawa Kamilka z Częstochowy” to projekt o zmianie ustawy – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. To projekt poselski współtworzony m.in. przez polityka Suwerennej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Zawiera szereg rozwiązań, mających na celu ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku krzywdy. Sejm 13 lipca w czwartek uchwalił

Czytaj dalej

Rozpoczęcie kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

– Młodzi ludzie coraz bardziej angażują się w życie społeczne oraz polityczne kraju. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości może uczestniczyć w tym procesie – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, wręczając 10 lipca br. akty powołania członkom Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III kadencji. Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości pomaga w promowaniu wśród młodzieży wiedzy na temat świadomości prawnej.

Czytaj dalej

Dotrzeć jak najbliżej… – Koła Gospodyń Wiejskich pomagają w przeciwdziałaniu przestępczości

Koła Gospodyń Wiejskich mogą liczyć na wsparcie w ramach wniosków finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości na… przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Jaki związek ma działalność KGW z prewencją? Większy niż się może wydawać. Przekonuje o tym Marcin Romanowski, wiceminister Sprawiedliwości. Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska.

Czytaj dalej

Priorytetem jest ochrona dzieci – rozmowa z Marcinem Romanowskim

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, zwanej ustawą o ochronie dzieci. Prace nad projektem trwały od dawna, a w ich efekcie powstał – jak mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski – kompleksowy projekt zmian, które pozwolą maksymalnie szczelnie wypełnić luki w przepisach prawa. Marcin Romanowski podkreśla, że projektodawcy mają nadzieję, iż w tak ważnej sprawie zjednoczą

Czytaj dalej

Suwerenność znaczy wolność – rozmowa z ministrem Marcinem Romanowskim

„Aby Europa przetrwała, musi wrócić do swoich korzeni, dalekich od federalnych zapędów” – mówił w rozmowie dla Radia Fiat wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, jeden z liderów Suwerennej Polski. Co oznacza suwerenne państwo? Czy Polska jest krajem wolnym od niekorzystnych dla niej wpływów wielkich podmiotów europejskich? Czy obecnie możemy mówić o Unii Europejskiej, jako Europie Ojczyzn?

Czytaj dalej

Spotkanie z wiceministrem Marcinem Romanowskim w siedzibie Stowarzyszenia Agape

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE to organizacja prywatna, która niesie wszelką pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy. Zapobiega uzależnieniom i pomaga uzależnionym. Przywraca też społeczeństwu, osoby wykluczone, dając im kompleksową i profesjonalna pomoc w zakresie prawnym, terapeutycznym oraz medycznym. Zespół Stowarzyszenia współpracuje z licznym gronem specjalistów, którzy w ramach diagnozy konkretnej osoby wymieniają się

Czytaj dalej

Finał drugiej edycji konkursu „Postaw na mediację”

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacji. Konkurs „Postaw na mediację” ma na celu popularyzację tej problematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Młodzież dostaje doskonałą okazję, by zagłębić się w tematykę mediacji, a także wykazać się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole. Osią konkursu jest współzawodnictwo

Czytaj dalej