Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Jan Paweł II w liście do osób starszych napisał: „Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć”. W czasie swojego pontyfikatu Ojciec Święty podkreślał godność człowieka, doskonale rozumiejąc pragnienia ludzkich serc. W jesieni swojego życia utożsamiał się z osobami starszymi, ukazując sens i głębię starości. Bądźmy więc jak święty

Czytaj dalej