Kampania „Trzeźwi na drodze”

„Trzeźwi na drodze” to ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu. W Częstochowie inauguracja miała miejsce w przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Popiełuszki. Policjanci kontrolowali tam kierowców na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, a także wręczali upominki przypominające, że wybierając trzeźwość za kierownicą, wybieramy także własne życie. Akcja

Czytaj dalej

Kampania „Bezpiecznie na drodze w Częstochowie”

Bezpiecznie na drodze w Częstochowie to kampania społeczna realizowana w ramach programu Powstrzymaj pijanego kierowcę. Od poniedziałku, 13 maja realizowany jest szereg działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu. Działania mają charakter kompleksowy i są nimi objęci wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, czyli kierowcy samochodów, motocykliści, rowerzyści oraz piesi. Szczegóły programu

Czytaj dalej

Częstochowskie Dni Profilaktyki

W poniedziałek 18 czerwca na Placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. O wydarzeniu opowiedział Adrian Staroniek, naczelni Wydziału Polityki Społecznej: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1profilaktyka_Staroniek_18_06_2018.mp3] Współorganizatorem

Czytaj dalej

Akcja profilaktyczna „Trzeźwo do celu” w Radomsku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku we współpracy z Urzędem Miasta, policją oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz trzeźwości podejmują wspólne działania pod hasłem „Trzeźwo do celu”. Kampania informacyjno–edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, że każdego dnia możemy spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę, który stanowi śmiertelne zagrożenie. Pijani kierowcy nie tylko przewożą swoich

Czytaj dalej