Telefony komórkowe w szkołach – konferencja prasowa Rady Dzieci i Młodzieży RP

Blisko 1,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w ogólnopolskich konsultacjach dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Celem konsultacji przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP było zebranie od młodych ludzi ich opinii oraz pomysłów. – Jako Rada skupiamy się na dialogu i współpracy z młodzieżą. Bardzo ważne jest dla nas, aby

Czytaj dalej

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023. Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej,

Czytaj dalej

Próbny egzamin maturalny w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego, tzw. matury próbnej w Formule 2023. Egzaminy będą odbywały się od 12 do 21 grudnia br. Próbny egzamin maturalny ma charakter dobrowolny i jest przeprowadzany w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Harmonogram Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałek, 12 grudnia –

Czytaj dalej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy niebawem zmieni nazwę?

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało do wiadomości publicznej wyniki ewaluacji poszczególnych kierunków kształcenia na polskich uczelniach wyższych. Ewaluacja jest badaniem, mającym na celu oszacowanie poziomu nauczania na konkretnych kierunkach kształcenia. Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie wypadł bardzo dobrze, uzyskując m.in. na kierunku literaturoznawstwo i historia wyższe noty, niż np. Uniwersytet Jagielloński. Wyniki ewaluacji potwierdzają,

Czytaj dalej

UJD oceniony wysoko! Będzie klasyczny Uniwersytet? Rozmowa z rektor prof. Anną Wypych-Gawrońską

Na początku sierpnia MEiN ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Jak czytamy na stronie ministerstwa: Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza ma się czym pochwalić, został oceniony bardzo dobrze i ma szanse na to,

Czytaj dalej

Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Obserwując dane epidemiologiczne Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie

Czytaj dalej

Od 1 września w szkołach nauka stacjonarna

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Minister podpisał dwa rozporządzenia: – w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – oraz w sprawie szczególnych

Czytaj dalej

Odbiór świadectw ukończenia liceum lub technikum przez tegorocznych absolwentów

Piątek, 30 kwietnia 2021 r. to ostatni dzień zajęć dla uczniów kończących liceum i technikum. Zgodnie ze szkolną tradycją tego dnia absolwenci uroczyście odbierali świadectwa szkolne. Jak powinno to wyglądać w obecnym roku szkolnym? W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa.

Czytaj dalej

Sejm Dzieci i Młodzieży – zaproszenie do udziału online!

30 marca br. o godzinie 13:00 rozpocznie się kolejna edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży. To inicjatywa edukacyjna w formule konkursu, realizowana przez Kancelarię Sejmu od 1994 roku. W tym roku, ze względu na ograniczenia epidemiczne, wszyscy chętni zaproszeni są do udziału w specjalnej, internetowej edycji konkursu. Inicjatywa ta przeznaczona jest dla uczniów w wieku od

Czytaj dalej

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1956 r. Najważniejsze informacje: – Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić

Czytaj dalej