Ustawa Kamilka – standardy ochrony małoletnich

Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ta ustawa została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka, która wejdzie w życie 15 lutego 2024r. Jednocześnie zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia

Czytaj dalej

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów dotyczących franczyzy

Regulację procesu zawierania umowy, przebiegu współpracy i warunków jej rozwiązania, a także dokładne określenie zasad stosowania weksli przewiduje projekt nowych przepisów franczyzy, który zaprezentował na piątkowej (8 grudnia br.) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Marcin Warchoł. – Wolny rynek, to nie wolna amerykanka, musi być oparty na zasadach, które zapewniają jawności i przejrzystość. Opracowana

Czytaj dalej

Rada Ministrów przyjęła nowelizację przepisów o syndykach

Ministerstwo Sprawiedliwości przywiązuje wielką wagę do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, zapewniania im warunków uczciwej konkurencji i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kontynuujemy wprowadzanie rozwiązań, które sprawdziły się w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady

Czytaj dalej

Marcin Warchoł powołany na urząd Ministra Sprawiedliwości

Premier Mateusz Morawiecki wręczył wczoraj (27 listopada br.) Marcinowi Warchołowi akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Dotychczas Marcin Warchoł pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnomocnika rządu ds. praw człowieka. Marcin Warchoł urodził się 13 lipca 1980 r. w Nisku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowany nauk prawnych, adwokatem.

Czytaj dalej

Tańszy prąd dla Polaków – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

– Wystąpiłem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją unijnych przepisów wprowadzających system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, tzw. ETS – poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej. Wniosek oparty został na trzech fundamentalnych zarzutach: ETS uderza w polską suwerenność, swobodę gospodarczą i prawo weta. – Występuję w obronie praworządności

Czytaj dalej

Konferencja poświęcona prawnej ochronie najmłodszych

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się 17 listopada br. konferencja poświęcona krajowemu planowi przeciwdziałania przestępstwom pedofilskim. Wzięli w niej udział eksperci z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele organizacji międzynarodowych. W sympozjum uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obrady toczyły się pod hasłem: „Pierwsza polska strategia walki z przemocą seksualną wobec dzieci – geneza i wdrażanie”. –

Czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja naukowa – prawo okiem ekspertów

Na warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się wczoraj (15 listopada br.) międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Badacze z 18. ośrodków naukowych prezentują na niej wyniki tegorocznych badań prawno–porównawczych. Konferencję zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. – Dzisiejsze spotkanie jest efektem wieloletniej współpracy między Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości a węgierskim Instytutem Prawa Porównawczego, która

Czytaj dalej

Małoletni pod lepszą ochroną

Wczoraj (6 listopada br.) w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się ostatnie spotkanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczono kolejne cele, mające służyć skutecznej ochronie dzieci. Prace zespołu, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości we września 2021 r. nadzorował wiceminister Marcin Romanowski. – Po dwóch

Czytaj dalej

Konkurs „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza przedszkola, zerówki oraz klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Do hymnu z Ministerstwem Sprawiedliwości”, organizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs ma na celu propagowanie patriotyzmu i szacunku dla symboli narodowych wśród dzieci oraz pielęgnowanie tradycji narodowych. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać i przesłać do

Czytaj dalej

„Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

Kampania w języku ukraińskim i polskim jest skierowana do dzieci doświadczających przemocy, a także świadków przemocy, rodziców i nauczycieli. Celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem, zachęcenie do reagowania na przemoc oraz ułatwienie dostępu do różnych form pomocy. Fundusz Sprawiedliwości jest partnerem projektu, wspierając go finansowo. Warszawa, 19 października 2023 roku – Podczas konferencji z udziałem

Czytaj dalej