Abp Wacław Depo do dziennikarzy: „Bez prawdy nie ma jedności”

19 stycznia dziennikarze i pracownicy mediów zgromadzili się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnej modlitwie i Mszy św. pod przewodnictwem  abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Wydarzenie to było przeżywane w duchu hasła: „Wszyscy tworzymy jedno» (Ef 4, 25). Od społeczności sieciowej do wspólnot ludzkich”. Są to słowa skierowane na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Czytaj dalej