Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy u tronu swej Orędowniczki

Na Jasną Górę przybyli Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. To międzynarodowe stowarzyszenie, wyrosłe z inicjatywy Paulinów w latach 80. na gruncie pomocy charytatywnej, jaką Polska otrzymywała w tamtym czasie z Niemiec i Szwajcarii. Obecnie kontynuuje działania pomocowe. 20 listopada odbyła się tzw. inwestytura, czyli przyjęcie nowych członków. Powstałe w 1991 r. stowarzyszenie nawiązuje do chlubnej tradycji

Czytaj dalej