Obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań) w Systemie e-Zdrowie

Z dniem 8 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania e-skierowań na świadczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711, z późn. zm.), tj.: – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady

Czytaj dalej