Radomsko: złóż deklarację na wymianę starego pieca

Wymień nieekologiczny piec centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne źródło ciepła – piec nowej generacji bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 40% kosztów inwestycji sfinansuje Miasto Radomsko dzięki 2,5 mln dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dobrą informacją jest to, że mieszkańcy nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego od

Czytaj dalej

Radomsko: trwają przygotowania do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Trwa realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Radomsko” w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń

Czytaj dalej