Obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Celem jest przypominanie, że wolność religijna należy do podstawowych, niezbywalnych i nienaruszalnych praw człowieka. Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony w 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Warto podkreślić, że była

Czytaj dalej

10 grudnia Dniem Praw Człowieka

Wszystko zaczęło się 10 grudnia 1948 roku, w momencie podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od tego dnia corocznie na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, poświęcony orędownikom dążącym do zapewnienia ochrony praw własnych oraz innych ludzi. Wiele osób na całym świecie jest prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. W

Czytaj dalej