Tymczasowe aresztowania w sprawie oszustwa podatkowego

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Częstochowie 8 października Sąd Rejonowy wydał nakaz tymczasowego aresztowania pięciu podejrzanych o przestępstwa podatkowe. Wobec tych osób 25 września Sąd Rejonowy w Częstochowie umorzył postępowanie z uwagi na upływ 24-godzinnego terminu, na jaki osoby te mogły pozostawać zatrzymane do dyspozycji Sądu. Decyzja ta została zaskarżona do Sądu Okręgowego – tłumaczy

Czytaj dalej