Kolejny program WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości

Czytaj dalej

Radomsko: trwają przygotowania do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Trwa realizacja projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Radomsko” w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń

Czytaj dalej