Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Pod przewodnictwem Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 15 lutego 2021 r. obyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym VI kadencji, którą premier powołał na lata 2020–2024. Podczas obrad w trybie wideokonferencji przeprowadzono wybory wiceprzewodniczącego rady. Został nim Krzysztof Rybka – sędzia, zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

Czytaj dalej