Dzień flagi – 2 maja

Dzisiaj, 2-go maja obchodzimy ustanowiony w 2004 roku przez Sejm Dzień Flagi. Odcienie bieli i czerwieni były wielokrotnie redefiniowane w polskiej historii. Układ flagi, jaki znamy dzisiaj został ustalony w 1919 roku, jednak niedoprecyzowano wtedy jaki ma być odcień czerwieni. Dopiero w 1921 roku Ministerstwo Spraw Wojennych ustaliło, że czerwień na fladze ma być karmazynowa.

Czytaj dalej

190. rocznica wybuchu Powstania listopadowego

Walczyli o wolność i niezależność Ojczyzny, co przypłacili życiem. Zginęli nie tylko za patriotyzm, ale również troskę o lepszy byt swoich dzieci. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. O walkach zbrojnych przypomina m.in. wystawa prezentowana w Muzeum Częstochowskim, mówi historyk Mariusz Grzyb.

Czytaj dalej

187. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach

Czytaj dalej