Powszechny Spis Rolny na finiszu

30 listopada zakończy się Powszechny Spis Rolny. Zebrane dane umożliwią m.in. analizę zmian polskiego rolnictwa przed, oraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Badanie jest obowiązkowe dla osób, które 1 czerwca bieżącego roku prowadziły działalność rolniczą. Odmowa udziału w spisie grozi grzywną. Badanie przeprowadza Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. W tym roku rozpoczęło się

Czytaj dalej

Trwa Powszechny Spis Rolny

1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Trwać będzie 3 miesiące i obejmie ponad 1,5 mln gospodarstw w Polsce. Wyniki przeprowadzonego spisu umożliwią dokładne scharakteryzowanie rolnictwa krajowego. Poprzednie badanie odbyło się 10 lat temu. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Powszechny Spis Rolny umożliwia zyskanie danych, do

Czytaj dalej

Nabór na rachmistrzów trwa

W urzędach gmin trwa nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca 2020 roku. Powszechny Spis Rolny umożliwia pozyskanie danych, umożliwiających analizę zmian polskiego rolnictwa przed oraz po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a także porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich. To również informacja o jednostkach

Czytaj dalej