Wszczęto procedurę odwoławczą dyrektora MGS-u

  Częstochowski magistrat wszczął procedurę odwoławczą dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, Anny Paleczek-Szumlas. To konsekwencja orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a następnie odrzucenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości przy przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora MGS-u i ciągnęła się od 2016 roku. Skargę na niewłaściwe przeprowadzenie konkursu złożyła startująca

Czytaj dalej