Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!

Na terenie Częstochowy oraz okolicznych gmin ruszył program aktywizacji zawodowej, którego celem jest przeciwdziałanie bezrobociu. Projekt skierowany jest do osób 30+, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową, a przy tym pozostają bezrobotne, bierne zawodowo bądź są zatrudnione w oparciu o umowy krótkoterminowe. Ponadto ich miesięczne zarobki nie mogą przekraczać 120 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Więcej

Czytaj dalej