Muzyczne interpretacje poezji

Przesłuchania Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…” towarzyszącemu 39. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej odbyły się 18 września w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania poezją śpiewaną, a także popularyzowanie dorobku polskich poetów wśród młodzieży. Uczestników oceniało jury w trzyosobowym składzie: Iwona Chołuj, Karolina Jędrak i Przemysław

Czytaj dalej