Skuteczne przepisy o nieletnich w trosce o bezpieczeństwo dzieci – konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości

– W ostatnim czasie mamy do czynienia z licznymi zachowaniami wskazującymi na demoralizację i przestępcze zachowania nieletnich, także te z użyciem przemocy. Zachowania, które wymagają użycia machiny państwa, to ostateczność. Ale jesteśmy do tego przygotowani, bo odpowiednie instrumenty reakcji są w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku

Czytaj dalej