II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na czwartek, 9 maja została zwołana II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Podczas obrad powołano i nazwano poszczególne komisje. Ustaleni zostali również ich przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie. Radny Paweł Ruksza opowiedział przed rozpoczęciem obrad, jak miała wyglądać II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy: Radny Prawa i Sprawiedliwości opowiedział również o działaniach, jakie podejmują komisje Rady Miasta:

Czytaj dalej

Odbyła się I Sesja Rady Miasta IX kadencji

We wtorek, 7 maja odbyła się I Sesja Rady Miasta IX kadencji. Celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady i podjęcie pierwszych decyzji personalnych. Przewodniczącym został wybrany Łukasz Banaś, a wiceprzewodniczącymi będą Małgorzata Iżyńska, Monika Pohorecka oraz Marta Salwierak. Nowy przewodniczący – Łukasz Banaś opowiedział o wyborach składu prezydium Rady: Monika Pohorecka nie kryła zadowolenia z

Czytaj dalej

Ostatnia sesja rady miasta przed wyborami za nami

Ósma kadencja w częstochowskim samorządzie powoli dobiega końca. W czwartek, 21 marca odbyły się obrady wieńczące dotychczasowe prace i prawdopodobnie ostatnie w niezmienionym składzie. Była to już 89 sesja rady. Porządek przedwyborczej sesji obejmował prawie 30 punktów. Więcej o tym, czym zajmowano się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy powiedziała Monika Pohorecka, radna z klubu

Czytaj dalej

Listopadowa sesja Rady Miasta

Najważniejszą częścią listopadowej sesji Rady Miasta było przedstawienie projektu budżetu miasta na zbliżający się rok. Budżet nie został jeszcze uchwalony, najpierw odbędzie się jego pierwsze czytanie, a radni będą mogli wnosić swoje uwagi i poprawki. Dopiero z końcem grudnia Rada będzie głosować nad jego przyjęciem. Mówi radny Paweł Ruksza: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/ruksza_sesja_1.mp3] Radni głosowali też nad połączeniem

Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta – czego możemy się spodziewać?

Już jutro, tj. 21 maja, odbędzie się sesja Rady Miasta Częstochowy – pierwsza, odkąd zdjęto większość obostrzeń na terenie naszego kraju. O czym będą tym razem dyskutować radni? Zdradza to radny Paweł Ruksza, który mówi o podsumowaniu działań prezydenta oraz miasta w ubiegłym roku: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1_sesja_rady_miasta_pawel_ruksza_20_5_2020.mp3] Ruksza zaznacza także, że radni klubu Prawa i Sprawiedliwości przygotowali

Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta – czekają nas podwyżki opłat za śmieci

Koronawirus to globalne zagrożenie, na które potencjalnie narażony jest każdy z nas. Okazuje się, że jego epidemia nie przeszkadza jednak w zwoływaniu niektórych rodzajów zgromadzeń. Jednym z nich była czwartkowa sesja Rady Miasta Częstochowy, którą zorganizowano mimo wyraźnych zaleceń służb sanitarnych i którą w dodatku przeprowadzono w pełnym porządku obrad. Głównym tematem sesji miała być

Czytaj dalej

Częstochowa walczy z problemem alkoholizmu

Radni Częstochowy przyjęli wraz z początkiem 2020 roku projekt dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo tak brzmi jego pełna nazwa, ma na celu zredukowanie zjawiska picia alkoholu i nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. O szczegółach projektu mówi Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Adrian Staroniek: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_program_walki_z_alkoholizmem_07_01_2020.mp3] Jak

Czytaj dalej

Radni PiS apelują do prezydenta: Jeśli nie radzi Pan sobie z rządzeniem, to powinien Pan zrezygnować z funkcji

Podczas sesji Rady Miasta Częstochowy, która rozpoczęła się dziś w południe radni dyskutowali o projekcie budżetu na 2020 rok. Dwie godziny przed rozpoczęciem sesji, radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, podczas której przedstawili swoje postulaty dotyczące projektu budżetu. Mocno podkreślali, że przyszłoroczne plany finansowe miasta są niewspółmierne do potrzeb mieszkańców, którzy, zdaniem radnych,

Czytaj dalej

Kto będzie nowym wiceprezydentem?

Andrzej Szewiński, dotychczasowy zastępca prezydenta miasta Częstochowy, 27 października pożegnał się z pracą w magistracie. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych został wybrany na posła do Sejmu. Przez to skład wiceprezydentów Częstochowy się zmniejszył. Czy kolejny zastępca Krzysztofa Matyjaszczyka jest niezbędny do prawidłowego zarządzania miastem? Mówi Paweł Ruksza, radny Prawa i Sprawiedliwości: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_PAWEL_RUKSZA_30_10_2019.mp3] Na tzw. giełdzie pojawiają

Czytaj dalej