Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów dotyczących franczyzy

Regulację procesu zawierania umowy, przebiegu współpracy i warunków jej rozwiązania, a także dokładne określenie zasad stosowania weksli przewiduje projekt nowych przepisów franczyzy, który zaprezentował na piątkowej (8 grudnia br.) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Marcin Warchoł. – Wolny rynek, to nie wolna amerykanka, musi być oparty na zasadach, które zapewniają jawności i przejrzystość. Opracowana

Czytaj dalej

Rada Ministrów przyjęła nowelizację przepisów o syndykach

Ministerstwo Sprawiedliwości przywiązuje wielką wagę do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, zapewniania im warunków uczciwej konkurencji i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kontynuujemy wprowadzanie rozwiązań, które sprawdziły się w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady

Czytaj dalej

Decyzje Rady Ministrów

Podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez minister rolnictwa i rozwoju wsi, dotyczący projektu „Lokalna półka”. – Kontynuujemy prace rozpoczęte jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Chcemy, aby rząd normalnie pracował – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Projekt „Lokalna półka” Omawiany i przyjęty podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów projekt „Lokalna półka” jest to projekt ustawy o

Czytaj dalej

Dodatkowe planowane formy wsparcia w rolnictwie

Rada Ministrów przyjęła 11 października 2023 r. projekt rozporządzenia, który przewiduje dodatkowe formy wsparcia skierowane do sektora rolno-spożywczego. Wsparcie związane ze szkodami w uprawach drzew i krzewów owocowych lub truskawek – wnioski do 30.10.2023 r. Uruchomimy pomoc dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących

Czytaj dalej

Noszenie maseczek nie jest już obowiązkowe

Od poniedziałku 28 marca został zniesiony obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów. Obowiązują jednak pewne wyjątki – do 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach. Więcej mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Czytaj dalej

Minimalna płaca w górę

2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosłoby o 200 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku (2600 zł). To oznacza wzrost o 7,7 %. W relacji do prognozowanego

Czytaj dalej