25 lutego zbierze się Rada Stała Episkopatu Polski

W piątek, 25 lutego późnym popołudniem, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zbierze się Rada Stała Episkopatu na nadzwyczajnym spotkaniu. Tematem zebrania będzie aktualny kryzys na Ukrainie. Omówione zostaną również możliwości pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Źródło: BP KEP

Czytaj dalej

Rada Kapłańska obradowała w Niższym Seminarium Duchownym

W środę 23 lutego w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się spotkanie archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej, któremu przewodniczył abp Wacław Depo. Oprócz bieżących spraw częstochowskiego Kościoła, kapłani rozmawiali też o przyszłości Niższego Seminarium. Spotkania Rady Kapłańskiej są stałym elementem administrowania archidiecezją. Zwykle odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym, jednak w zależności od podejmowanych tematów, Rada

Czytaj dalej

Wojewoda śląski uchylił uchwałę dot. porządku na terenie miasta Częstochowy

18 stycznia Urząd marszałkowski w Katowicach wydał tzw. Rozstrzygnięcie nadzorcze, którym uchylił uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dn. 2 grudnia 2021, dotyczącą ustanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Częstochowy. Wojewoda śląski uznał tę uchwałę za niezgodną z prawem. Samorządy są zobligowane do tworzenia regulaminów utrzymywania czystości przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku

Czytaj dalej

Przegłosowano projekt budżetu miejskiego na rok 2022

W połowie listopada informowaliśmy o planach budżetowych Urzędu Miasta na rok 2022. Projekt ten został przyjęty na ostatniej sesji Rady Miasta. Warto dodać: niejednogłośnie. Oprócz zadań zwykłych samorządu, budżet przewiduje ponad 330 milionów złotych na inwestycje głównie w obszarze trwających prac drogowych, termomodernizacji szkół oraz finalizowania modernizacji infrastruktury stadionowej przy ul. Limanowskiego. Projekt budżetu nie

Czytaj dalej

Grudniowa Sesja Rady Miasta – finanse teraz i w przyszłości

Zmiany w bieżącym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansów Częstochowy były tematem czwartkowej Sesji Rady Miasta. Grudniowe spotkanie zwołane w trybie zdalnym miało rozstrzygnąć decyzje, które muszą zostać podjęte jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jednym z nich była kwestia wzrostu wynagrodzeń dla opiekunów, rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka – mówiła radna Monika

Czytaj dalej

Forum Szkół Katolickich obraduje na Jasnej Górze

W dniach 25-26 listopada na Jasnej Górze odbywa się Forum Szkół Katolickich. Jego uczestnicy pochylają się nad bieżącymi problemami szkolnictwa katolickiego. Szczególnie dużo miejsca podczas Forum poświęcono przeciwdziałaniu problemowi wykorzystywania nieletnich oraz ideologiom mogącym zniekształcać tożsamość płciową młodzieży. Forum zostało zorganizowanie przez Radę Szkół Katolickich, powołaną przez Episkopat Polski. Rada zajmuje się koordynowaniem działań wszystkich

Czytaj dalej

Bp Andrzej Przybylski członkiem Rady ds. Społecznych KEP

W czwartek 18 listopada biskupi z całego kraju dokonali na Jasnej Górze wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. Przewodniczącego Komisji ds. Misji oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Wśród członków Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski wybrano czterech biskupów pomocniczych z całej Polski. Obok bp. warszawsko-praskiego Jacka

Czytaj dalej

Posiedzenie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, działającej jako organ doradczy Ministra Sprawiedliwości, odbyło się dziś, 21 maja br. Młodzi ludzie z całego kraju, z różnych ośrodków akademickich dyskutowali nad problemami związanymi z działalnością wymiaru sprawiedliwości oraz dotyczącymi edukacji prawnej. – Wymiar sprawiedliwości w Polsce może – dzięki świeżemu spojrzeniu młodzieży i jej entuzjazmowi – nabrać nowego,

Czytaj dalej

Kolejna Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

W czwartek 4 marca w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, radny Piotr Wrona złożył wniosek o Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta. Wśród tematów wymagających pilnego omówienia z włodarzami Częstochowy znalazło się m.in. „przedsięwzięcie polegające na przetwarzaniu odpadów” i przy okazji inwestycja związana z hodowlą larw muchy przy ul. Głównej. Nie pozwolimy zamykać nam ust w tym

Czytaj dalej