31. rocznica sakry biskupiej abp. Stanisława Nowaka

25 listopada przypada 31. rocznica święceń biskupich abp. Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora archidiecezji częstochowskiej. Arcybiskup Stanisław Nowak urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął

Czytaj dalej