Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim

Każda niedziela, każda niedzielna Eucharystia niesie ze sobą przygotowany przez Kościół do rozważań fragment Pisma Świętego – odpowiednio dobrane czytania ze Starego i Nowego Testamentu. Teksty czytań na kolejne niedziele rozważa bp Andrzej Przybylski: Audycja z 4 lutego 2023: Audycja z 28 stycznia 2023: Audycja z 21 stycznia 2023: Audycja z 14 stycznia 2023: Audycja

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – II Niedziela zwykła

Na II Niedzielę zwykłą (Rok A) Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 49, 3. 5-6), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 1-3), i z Ewangelii św. Jana (J 1, 29-34). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Święto Chrztu Pańskiego

Na Święto Chrztu Pańskiego Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 42, 1-4. 6-7), z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34-38), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 3, 13-17). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Kościół przygotował czytania z Księgi Liczb (Lb 6,22-27), z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 4,4-7), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,16-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Szukając cudu – rozważania adwentowe

Tegoroczny Adwent przeżywamy słuchając rozważań przygotowanych we współpracy Edycji Świętego Pawła i Radia Fiat. Na naszej antenie we wszystkie niedziele adwentu o godzinie 6:30, 14:15 oraz 18:15. Rozważania prowadzi ks. Przemysław Kosior – paulista. Rozważanie na Boże Narodzenie – 25 grudnia: Rozważanie na IV niedzielę adwentu – 18 grudnia: Rozważanie na III niedzielę adwentu –

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Pierwsza Niedziela Adwentu

Na pierwszą Niedzielę Adwentu Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 2,1-5), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 13,11-14), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 24,37-44). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Kościół przygotował czytania z Księgi Samuela (2 Sm 5,1-3), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 1,12-20), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 23,35-43). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

Różańcem przez Słowo – codzienne rozważania na październik

Październik to nie tylko początek (często niechcianej i mało lubianej) jesieni. To przede wszystkim miesiąc, który może stać się dla nas prawdziwie nowym początkiem. Matka Boża tak często prosi nas: „Odmawiajcie Różaniec”… Październik to doskonały czas na to, aby tę prośbę potraktować naprawdę na serio. Radio Fiat oraz Tygodniki Katolicki Niedziela zapraszają do wspólnej modlitwy

Czytaj dalej

#KrwiodawstwoŻycia – codzienne rozważania na lipiec

Lipiec zawsze był w tradycji Kościoła poświęcony czci Krwi Chrystusa, co podkreślali również w swoich różnych przemówieniach i kazaniach ostatni papieże, m.in. św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI. Natomiast dzień 1 lipca był uroczystością liturgiczną dla całego Kościoła, aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, który połączył tę uroczystość z uroczystością Bożego

Czytaj dalej

Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVIII Niedziela zwykła

Na XVIII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania z Księgi Koheleta (Koh 1, 2; 2, 21-23), z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 1-5. 9-11), i z Ewangelii św. Łukasza (Łk 12, 13-21). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/07/WIARA_ROK_C_31_07_2022_CALOSC.mp3] Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej