Rozwój sieci ciepłowniczej na Śląsku

TAURON planuje w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej. W przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 7 tysięcy mieszkań. Przyłączenia te będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 roku. – Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa

Czytaj dalej