LXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta

W czwartek, 25 maja zorganizowano 78. sesję częstochowskiej Rady Miasta. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. Kwestia ogromnego zadłużenia miasta. Więcej o poruszonych tematach mówi Paweł Ruksza, jeden z radnych: Zdaniem Moniki Pohoreckiej obecna władza nie wywiązała się ze swoich obietnic, a dzisiejsze spotkanie będzie swoistym rozliczeniem: Jedną z najważniejszych oraz najtrudniejszych kwestii, jakie zostały

Czytaj dalej

LXXVII Sesja Rady Miasta – krótkie podsumowanie

Brak właściwego finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Szpitala Zespolonego, wywóz odpadów budowlanych, zadłużenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego czy problem z drogową infrastrukturą, to tylko kilka tematów, które radni poruszyli podczas środowej (26 kwietnia) sesji rady miasta. Jeden z miejskich radnych, Paweł Ruksza, zauważa, że wbrew pierwotnym przewidywaniom, sesja nie była monotonnym, obowiązkowym spotkaniem: Temat

Czytaj dalej

Za nami pierwsza grudniowa sesja częstochowskiej Rady Miasta

Grudniowe obrady Rady Miasta skupiają się zwykle na przygotowaniu projektu budżetu na następny rok. Częstochowscy radni są obecnie w połowie tego procesu. Na wczorajszej (1.12) sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetowego i debata nad nim. Jakie wnioski nasuwają się po obradach? O przedstawionym przez prezydenta Częstochowy projekcie już pisaliśmy. Na czwartkowej sesji

Czytaj dalej

Na Sesji głównie o finansach

Wynagrodzenie dla prezydenta, podwyżki diet radnych oraz sprawa kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym to główne tematy ostatniej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 listopada w formie on-line. W programie Sesji umieszczono 50 punktów, z czego 19 odniosło się do podjęcia konkretnych uchwał. Sporo emocji wzbudziła wśród jednak kwestia zwiększenia pensji prezydenta miasta, jak również

Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta nadal zdalnie

Problemy z łączem, próba odwołania wiceprzewodniczącej, zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmiany w budżecie oraz inne ustalenia – tak wyglądała ostatnia Sesja Rady Miasta. Spotkanie on-line odbyło się 30 września. Dyskusja miała się rozpocząć o godz. 12.00. Niestety z powodu utrudnień technicznych, znacząco się opóźniła. W programie Sesji znalazły się 33 punkty, z czego 11 dotyczyło podjęcia

Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta

Częstochowscy radni uhonorowali 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, podczas których wierni z całego świata modlili się na Jasnej Górze z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Uchwała w tej sprawie podjęta została w czasie ostatniej Sesji Rady Miasta, 26 sierpnia. Był też wniosek PiS do prezydenta o odwołanie Łukasza Kota oraz kontrowersje w sprawie wypłat 500+.

Czytaj dalej

Aquapark i nie tylko… czyli przedwakacyjna Sesja Rady Miasta

Otwarcie aquaparku, zmiany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz wsparcie dla Skry Częstochowa to kilka z tematów poruszonych podczas Sesji Rady Miasta, 24 czerwca. W czasie obrad podjęto też uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe placówek medycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego w Częstochowie ubiegły rok zakończył z dodatnim

Czytaj dalej

Radni podjęli ważne uchwały

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta, zgoda na zbycie kilku nieruchomości oraz powołanie Komisji Klimatu w miejscu istniejącej już pod nazwą Infrastruktury i Ochrony Środowiska, to niektóre z wielu tematów poruszonych na ostatniej Sesji Rady Miasta. Dyskusja nad programem obrad oraz późniejsze głosowanie odbyły się w trybie zdalnym, 20 maja. Raz w roku prezydent miasta

Czytaj dalej

Sesja Rady Miasta

Wytykanie czytania z kartki, prośby o odpowiedź na składane interpelacje, dyskusje i głosowanie nad ważnymi uchwałami – tak wyglądała sesja Rady Miasta, zorganizowana 8 kwietnia w trybie on-line. Omawiane sprawy dotyczyły m.in. sprzedaży nieruchomości bez przetargu, likwidacji Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. – Z prośbą o

Czytaj dalej

Mieszkańcy dzielnicy Gnaszyn: nie dla przetwarzania odpadów!

W oczekiwaniu na Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta, o którą wnioskowali radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, radny Piotr Wrona spotkał się pod koniec ubiegłego tygodnia z mieszkańcami dzielnicy Gnaszyn. W sąsiedztwie ich domostw miałaby powstać inwestycja związana z hodowlą larw muchy afrykańskiej, jako jeden z elementów „przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów”. Zdaniem radnego Piotra Wrony najbardziej

Czytaj dalej