Sport najlepszy na uzależnienia i agresję?

Aktywność fizyczna jest jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie człowieka. Stanowi niezbędny składnik na każdym etapie życia i w każdej grupie wiekowej. Jest uwarunkowana wiekiem, płcią, stanem zdrowia oraz indywidualnymi potrzebami i możliwościami człowieka. Może przybierać różne formy zabaw, ćwiczeń i dyscyplin sportowych podejmowanych dla poprawy sprawności czy samopoczucia. Może być także skuteczną metodą na

Czytaj dalej