Stypendia Marszałka dla ludzi kultury

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym. Wnioski można składać do 14 kwietnia 2023 roku. Wniosek powinien zawierać:

Czytaj dalej