Częstochowa buduje nowe centra przesiadkowe?

Miasto Częstochowa oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego kilka dni temu zawarli umowę o partnerstwie na rzecz realizacji unijnego projektu, związanego z rozbudową istniejącej sieci infrastruktury pasażerskiej. Wśród licznych projektów znajdują się m.in. nowe cztery centra przesiadkowe. Inicjatywa ma służyć rozwojowi transportu publicznego zarówno w mieście, jak i całości regionu północnego województwa śląskiego. Więcej

Czytaj dalej

Wsparcie dla terenów wiejskich Subregionu Północnego

Blisko 50 milionów złotych trafi do gmin Subregionu Północnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. Promesy burmistrzom i wójtom gmin wręczono w Kłobucku i Częstochowie. W przekazaniu czeków uczestniczyli: członek Zarządu Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radna Sejmiku Marta Salwierak. Kwotę blisko 24 mln zł otrzymał powiat częstochowski, około 20 mln

Czytaj dalej

Kompleksowo o Subregionie Północnym

W Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju, finansowaniu i bezpieczeństwa na drogach w Subregionie Północnym. W spotkaniu z marszałkiem Jakubem Chełstowskim uczestniczyli lokalni samorządowcy, w tym burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga oraz starosta częstochowski Krzysztof Smela. Wiele miejsca podczas spotkania poświęcono inwestycjom drogowym w tej części regionu oraz poprawie bezpieczeństwa pieszych. –

Czytaj dalej