Świecka posługa katechetów

Papież Franciszek ustanowił w Kościele katolickim posługę katechety, przeznaczoną dla osób świeckich o głębokiej wierze oraz ludzkiej dojrzałości. Pełniona będzie według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza danego miejsca. W liście apostolskim z 11 maja bieżącego roku Ojciec Święty pisze, że wspólnota chrześcijańska już od samego początku doświadczała rozpowszechnionej formy posługi, skonkretyzowanej w służbie mężczyzn i

Czytaj dalej