Trwają prace synodalne

Synod o synodalności wszedł obecnie w drugi etap: konsultacji między Kościołami określonego regionu (etap kontynentalny). Dokumentem nad którym pracować mają teraz poszczególne episkopaty jest dokument roboczy dla etapu kontynentalnego (DEK). Pierwszym etap pracy nad tym dokumentem opisany został następująco: „DEK zostanie przesłany do wszystkich biskupów diecezjalnych; każdy z nich, wraz z diecezjalnym zespołem synodalnym, który

Czytaj dalej